Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Ngày đăng: 22/10/2021 08:27 AM

Chào mừng Bạn đã đến với website chính thức của Công Nghệ UTC.

Thông qua việc truy cập vào trang thông tin điện tử này đồng nghĩa với việc bạn (người sử dụng) đã đọc, hiểu và đồng ý với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng.

CN UTC cho phép Bạn (người sử dụng) xem, nghiên cứu, học tập và chia sẽ thông tin trên website cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền.

Bạn hiểu rõ và chấp nhận rằng CN UTC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

2. Quyền và trách nhiệm của CN UTC.

CN UTC có quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

CN UTC có quyền đảm bảo an ninh để bảo vệ và phòng chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

CN UTC được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. CN UTC không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn (người sử dụng) phải bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa CN UTC sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

3. Điều khoản chung.

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không bị ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

0
Zalo
Hotline